SANTI CASAS I TONI CASAS

Arquitectes

Titulats per l’escola ETSAB – UPC (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) al 1987 i 1988. Des de llavors, exercim professionalment involucrats en tot tipus de projectes arquitectònics i urbanístics, amb la col·laboració d’altres tècnics col·laboradors, així com també de professionals d’altres àmbits.

La nostra activitat es desenvolupa principalment en el camp de l’edificació; edificis residencials, d’equipaments i industrials i en el camp de l’assessorament tècnic i la valoració d’immobles. Oferim, doncs, serveis integrals d’arquitectura, tenint com a clients diverses administracions públiques, fundacions privades, associacions i particulars.

Pensem que l’arquitectura ha de tenir una concepció artística i contemplem el procés de crear qualsevol projecte seguint unes fases que ens permeten personalitzar cada proposta -generació d’idees, valoració i selecció de les idees, classificació i filtratge de les millors- i dotar-la de tot allò que el client creu necessari.

Creem espais atemporals i funcionals tot atenent i respectant la personalitat i caràcter de cadascun dels nostres clients.